s

Ban-Shan
Banshan, Lianhuachi, Huai Rou, Beijing
Ph. +8610-60684501
E-mail: hearsun@126.com
www.caravanclassics.com.cn
Shanju
588 Jinyuan Road 1 (enter at Jinyuan Road 8)
Jiangqiao Town, Shanhai, China
Tel: +8621-51605212
E-mail: shanju@chinese-furniture.com

website: www.chinese-furniture.com

a

Contact: Nicolas Walker
E-mail: caravanc28@gmail.com
Tel: +1530-6922901
www.caravanclassics.com